השירותים שלנו

תחומי פעילות המרכז הארצי לביטוח

המרכז הארצי לביטוח – תחומי פעילות

חברת המרכז הארצי לביטוח מציעה לקהל לקוחותיה מגוון מוצרים ושירותים מתקדמים בענף הביטוח והפיננסים, בתחום ביטוח החיים, בתחום ביטוח הבריאות והמשכנתאות.
המומחים שלנו הינם בעלי ניסיון וותק רב בתחום הפרט והסיכונים, והם מסייעים לכל מבוטח בבחירת הפוליסה המתאימה והמשתלמת ביותר בעבורו.
שיתופי הפעולה שלנו עם כל חברות הביטוח ישראל, מקנות ללקוחותינו בחירה מתוך מגוון פוליסות רחב, הנתמך בשירות וליווי אישי של חטיבת קשרי הלקוחות שלנו במקרה של חס וחלילה תביעות מול חברות הביטוח השונות.

 

פוליסת ביטוח בריאות (ביטוח רפואי)

ביטוחי הבריאות מקנים כיסוי רפואי מעבר לכיסויים הניתנים בקופות החולים השונות והבטחת קבלת הטיפול הרפואי המיטבי בעת הצורך.
לדוגמא: השתלות בחו"ל, ניתוחים פרטיים בארץ ובחו"ל, בדיקות אבחנתיות מקיפות, תרופות אשר אינן מכוסות במסגרת סל הבריאות במדינת ישראל, ביקור רופא בבית הלקוח, טיפולים חדשניים, גמלת החלמה לפני ולאחר השתלה והבאת רופא מחו"ל.
רכישת ביטוח רפואי הינה, במקרים רבים, מצילת חיים. לכן, קיימת חשיבות עליונה להתאמת הביטוח הרפואי באופן אישי, באמצעות צוות מומחים מנוסה ומקצועי, בתחום הבריאות והפרט במדינת ישראל.
חברת המרכז הארצי לביטוח מציעה ללקוחותיה מבחר ביטוחים רפואיים בחברות הביטוח הגדולות במדינת ישראל.

פוליסת ביטוח סיעוד

פוליסת סיעוד הינה כיסוי הכולל פיצוי חודשי למבוטח במקרה של הכרה במצב סיעודי. המבוטח יכול לבחור בין רכישת כיסוי סיעודי לפי זמן הפיצוי לבין רכישתו לפי סכום הפיצוי החודשי.
למרבית חברי קופות החולים במדינת ישראל ישנו כיסוי לביטוח סיעודי חלקי. לשם מניעת כפל ביטוח, מתאימים המומחים שלנו את הכיסוי הסיעודי הטוב ביותר עבורכם, על פי הכיסוי הקיים.
מטרתו של הכיסוי הסיעודי הינה מניעת הנטל הכלכלי הכבד הכרוך בטיפול סיעודי ללא התראה מוקדמת, ומשנה את אורח החיים.
הכינו עצמכם מראש, ופנו כבר עכשיו למומחים של חברת המרכז הארצי לביטוח לרכישת המעטפת הביטוחית בעלת הכיסוי המתאים ביותר עבורכם ועבור בני משפחתכם.

פוליסת ביטוח מחלות קשות 

פוליסת מחלות קשות הינה כיסוי הכולל פיצוי חד פעמי, הניתן למבוטח בעת גילוי מחלה קשה, הנועד להבטחת מימון המשכי לשגרת החיים המשפחתית, ולאפשר לו לבחור בטיפול הרפואי הטוב ביותר להגדלת סיכויי החלמתו.
בקרות מחלה קשה נאלצים החולה ובני משפחתו להתמודד עם הוצאות לא צפויות וגבוהות, כתוצאה מהטיפול הנדרש למחלה.
בנוסף, תיתכן הפסקה או ירידה בהיקף העבודה הן של החולה והן של בן/ת הזוג, מצב העלול להפחית את רמת ההכנסה השוטפת של התא המשפחתי. הכיסוי מספק תכנון מקדים לכיסוי הוצאות עתידיות.
במרבית חברות הביטוח מכסה כיסוי זה 31 מחלות קשות, בחלוקה לארבע רמות שונות קושי.
היתרון המשמעותי שאנו בחברת המרכז הארצי לביטוח מספקים ללקוחותינו הינו ביצוע השוואה מקצועית בין סוגי הפוליסות והפרמיות החודשיות שמציעות חברות הביטוח השונות, וסיוע בבחירת המסלול הביטוחי המשתלם ביותר והטוב ביותר עבור כל אחד מלקוחותינו.

פוליסת ביטוח תאונות אישיות 

פוליסת תאונות אישיות מקנה פיצוי חד פעמי בהתאם לסעיפי הפוליסה, לדוגמא: שברים מתאונה, מוות ונכות מתאונה, סיעודי מתאונה, כוויות מתאונה ופיצוי יומי בגין אשפוז בעקבות תאונה לאחר שלושה ימי המתנה ועד 180 יום.
תאונה עלולה להוות מקור בלתי צפוי להוצאות כספיות לא מתוכננות, ופגיעה במקורות המימון המשפחתיים. תכניות הביטוח תאונות אישיות מאפשרות לכם להתמודד עם הוצאות אלו במקרים שונים, לדוגמא: תאונת דרכים, נפילה בבית, תאונת עבודה, פיגועי טרור ועוד.
הצוות המקצועי, בחברת המרכז הארצי לביטוח מתאים לכל מבוטח את תנאי הפוליסה המיטביים בהתאמה אישית בתחום התאונות האישיות, בפרמיה המשתלמת ביותר.

פוליסת ביטוח משכנתא

ביטוח המיועד לכלל רוכשי הדירות בישראל, אשר מחויבים על ידי הבנק המלווה בעריכת ביטוח משכנתא, כתנאי לקבלת ההלוואה. הביטוח מורכב מכיסוי ביטוח חיים, לצורך כיסוי המשכנתא במקרה של פטירת הלווים או אחד מהם, ומכיסוי ביטוח נכס/מבנה, להבטחת שלמות המבנה.
הן כיסוי ביטוח החיים והן כיסוי ביטוח המבנה משועבדים לטובת הבנק, כלומר הבנק הוא המוטב הבלתי חוזר בפוליסה.

עיקרי התכנית:

א. ביטוח חיים

ביטוח חיים של לוקחי המשכנתא משמש כאחד הביטחונות העיקריים להלוואה הניתנת ע"י הבנק ומשועבד לטובתו. לבנק יש אינטרס חשוב להבטיח שבמקרה של מות אחד מלוקחי המשכנתא יהיה מי שישלם את יתרת ההלוואה.
זאת במטרה להבטיח כי במצב של פטירת אחד או יותר מהלווים, החזר המשכנתא לא יהיה תלוי במצב כלכלי של היורשים. ההנחה היא שבמקרה ואחד מלוקחי המשכנתא נפטר, קיים קושי כלכלי למבוטח השני להחזר יתרת ההלוואה, לכן נעשה ביטוח חיים, במקרה מוות של אחד או יותר מהמבוטחים, חברת הביטוח תשלם את יתרת החוב לבנק.

ניתן לבחור את מסלולי הביטוח לפי סוגי ההלוואות שנלקחות מהבנק:

  • מסלול ביטוח המותאם להלוואה בה הקרן והריבית מוחזרות יחדיו, בתשלומים שווים ורצופים (הלוואת שפיצר), סכום הביטוח יקטן מידי שנה, בהתאם להחזרי ההלוואה של הלווה לבנק. בכך קיימת התאמה מלאה למידת הסיכון ההולכת וקטנה, אליה נחשף המבוטח במהלך תקופת הביטוח.
  • מסלול גרייס – מסלול ביטוח המתאים להלוואה בה הקרן מוחזרת בסוף התקופה, והריבית מוחזרת באופן שוטף   (הלוואת בלון , בולט, גישור).

שמות נוספים: הלוואת בלון, הלוואת בולט או הלוואת גישור.

  • ניתן לבטח מבוטח יחיד. או את שני בני הזוג, זאת על פי דרישת הבנק.
  • ניתן להחליף ביטוח משכנתא קיים בחברה אחרת או בבנק בביטוח משכנתא בחברה אחרת. התהליך קל ופשוט. הפוליסה תוסב ללא עלויות החלפה.

ב. ביטוח מבנה

חובת ביטוח המבנה בערכו הריאלי (בניכוי ערך הקרקע) מעוגנת בתנאי חוזה ההלוואה שנחתם בין הבנק ללווים. הדירה משמשת כאחד הביטחונות העיקריים להלוואה הניתנת על ידי הבנק ומשועבדת לטובתו.
יש ללקוח ולבנק אינטרס חשוב להבטיח את שלמות ותקינות הנכס המשועבד, לכן הוא דורש ביטוח מבנה. ביטוח המבנה, נועד להבטחת שלמות המבנה וצמודי המבנה, למקרה של שריפה, רעידת אדמה ונזקי טבע אחרים ונזקי צנרת או אינסטלציה.
בפוליסת ביטוח מבנה אנו מבטחים את הנכס בשווי הקמה מחדש, שנקבע על פי שמאי או על פי נוסחה שנקבעה על ידי משרד האוצר, נקרא גם ערך כינון.
ערך הכינון למטרת ביטוח נקבע על פי גודל הנכס שרשום בטופס הארנונה.

 

 

כשאנו מקימים משפחה, אנו הופכים אחראים על העתיד הכלכלי שלנו ושל בני משפחתנו. לכן, ביטוח החיים הינו חיוני להבטחת הקיום הפיננסי של התא המשפחתי.
באמצעות תכנון אחראי לעתיד המשפחה תוכלו להבטיח משכורת קבועה לילדיכם ולבני הזוג שלכם.
חברת המרכז הארצי לביטוח מעניקה ליווי מקצועי ומסייעת למבוטחיה בבחירה בין רכישת כיסוי הכולל פיצוי חד פעמי במקרה של מות המבוטח, לבין רכישת פיצוי חודשי לפרק זמן העולה על 10 שנים. סכום הכיסוי אינו מוגבל, וניתן לבצע רכישה ממספר חברות ביטוח במקביל.

 

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה מעניקה לכם שקט כלכלי באמצעות פיצוי חודשי, שישולם לכם במצב של אובדן כושר עבודה, כתוצאה מתאונה או מחלה. הפוליסה מאפשרת כיסוי ביטוחי מקסימלי לתקופות ממושכות.
במקרים של אובדן כושר עבודה עלולה ההכנסה החודשית להיפגע וההוצאות, במרבית המקרים, גדלות. לכן, מומלץ לרכוש פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה המהווה פתרון הכולל כיסוי מקסימלי למצבים אלו.
המומחים שלנו בחברת המרכז הארצי לביטוח יתאימו לכם את הפוליסה הכדאית ביותר, מבין אלו הקיימות בשוק הביטוח במדינת ישראל, בהתאם לתחום העיסוק שלכם ולרמת השתכרותכם.

Checking...