קרן מנהלים

פוליסת ביטוח מנהלים מאפשרת לשמור על רמת החיים של
משפחתך אשר עלולה להיפגע קשות בעת מוות, בעת אובדן יכולת
העבודה וההשתכרות ואף בעת פרישה. על מנת לשמור על
ההמשכיות הכלכלית החשובה לך כל כך, יידרש במקרים אלו
כסף רב. פוליסות ביטוח מנהלים וחיסכון מבית "כלל ביטוח",
מעניקות לך את הסכומים הדרושים להבטיח את רווחת המשפחה,
בכל רגע בחיים

הפוליסה מאפשרת לך להרחיב את הבסיס הכלכלי של משפחתך לכל מטרה שהיא ולכל טווח השקעה, גם כהשלמת החיסכון לגיל הפרישה. גם אם אין באפשרותך להתבסס על הטבות מס מוכרות לצרכי ביטוח פנסיוני, ביטוח "חיסכון פיננסי לעתיד" מבית "כלל ביטוח" מבטיח את עתידך ואת עתיד משפחתך.
כדי להבטיח את הבסיס הכלכלי שלך ושל משפחתך


למי מיועדת הפוליסה?
  • למעוניינים לחסוך ללא הגבלה או תלות בשכרם
  • למעוניינים לחסוך לכיסוי הוצאות עתידיות של המשפחה (חיסכון ללימודים, חיסכון לדירה וכו')
  • למעוניינים בקבלת סכום כסף חד פעמי שנצבר כחיסכון
 

שירותים פנסיונים

לקבל שיחה חוזרת:

דילוג לתוכן