ביטוח שנועד להבטיח למבוטח גמלה חודשית במקרה שיאבד לתקופה את כושר עבודתו, עקב מחלה, תאונה וכדומה.
התשלום במסגרת הכיסוי הביטוחי באה להחליף את ההכנסה מעבודה, או מעסק שיש למבוטח (הכנסה מוצהרת),
ולכן ההכנסה תקבע בהתאם להכנסה (75% לכל היותר), או בהתאם לנדרש – הנמוך מביניהם.
*אין אפשרות לבטח בסכום שהוא מעבר למשכורת המוצהרת

  • הגמלה משולמת עד המקרים הבאים :
    החלמת המבוטח, כך שכושר העבודה חזר אליו, בהתאם להגדרות הפוליסה.
    2. מות המבוטח.
    3. תום התקופה שנקבעה בפוליסה (כגון גיל 60 / 65 / 67).
    4. הגעת המבוטח לגיל פרישה (גיל שבו הוא אמור להיות זכאי לפנסיה ללא תלות במצב בריאותו)