ביטוח החיים זהו הביטוח הפשוט והבסיסי ביותר שקיים בעולם הביטוח.
לקוח מבוטח ע"ס ביטוח קבוע מראש (שנקבע ברגע קניית המוצר) כך שבמקרה מוות המשפחה/המוטב מקבל/ת תשלום מחברת הביטוח בגובה סכום הביטוח הנרכש.
בנוסף, ביטוח החיים הינו ביטוח בסיס כך שנתקל בו ברוב מוצרי החיים.

ביטוח חיים יכול להיות במספר אופנים שונים :
א. ביטוח חיים לכל מקרה ("ריסק רגיל") – תשלום חד פעמי לאחר המוות, למוטבים או לבנק המשכנתאות.
ב. ביטוח חיים למשכנתא – ביטוח החיים למשכנתא זהה לביטוח החיים אבל מסלול הביטוח מעט שונה,
סכום הביטוח יורד עם יתרת ההלוואה ובמקרה חלילה של מוות סכום הביטוח מכסה את יתרת המשכנתא.
ג. ביטוח חיים/נכות למקרה מוות/נכות מתאונה בלבד – תשלום חד פעמי לאחר המוות מתאונה בלבד *לרוב מחיר קבוע
ד. ביטוח פיצוי חודשי לאחר מות המובטח  – פיצוי חודשי למשפחה/מוטבים לכמות שנים שנקבעה
לאחר מות המבוטח ("משכורת").
ה. ביטוח חיים כמוצר בסיס לביטוח נוסף – סכום למקרה מוות שנועד לקנות ביטוח בעל סעיפים נוספים.

*ישנו חריג אחד כוללני בביטוח – לקוח לא מבוטח במקרה התאבדות בשנת הביטוח הראשונה.