ביטוח תאונות אישיות נועד לפצות את הלקוח במקרה ביטוח כנגד סכומים שנקבעו מראש ברגע רכישת הביטוח,
סכומי הביטוח נקבעים ע"י המבוטח ולפיהם נקבע מחיר הביטוח.

סעיפי הביטוח :

א. מוות – פיצוי כספי במקרה של מוות המבוטח מתאונה.

ב. נכות – פיצוי כספי יחסי או שלם כנגד האזור הפגוע ואחוזי הנכות.

ג. שברים – פיצוי כספי לכל שבר איבר בגוף המבוטח כתוצאה מתאונה.

ד. כווית – פיצוי כספי במקרה של כוויה לפי גודל וסוג הכוויה.

ה. סיעוד – פיצוי כספי חד פעמי במקרה והמבוטח הוגדר כסיעודי כתוצאה מתאונה.

ו. אשפוז – פיצוי כספי יומי על כל יום אשפוז כתוצאה מתאונה (החל מהיום השלישי ועד לחצי שנת אשפוז ).

 

כמו"כ לכל חברה יש מספר נספחים נוספים שמשתנים ומתחדשים