התאמת תיק הביטוח ללקוח נעשת ע"י שיתוף הלקוח באיתור כל נתוני הביטוח הקיימים כיום,
באילו ביטוחים המשפחה מבוטחת עד כה, כמה משלמים ועל אילו כיסויים וסכומים.
מיד לאחר הוצאת פלט ללקוח הממפה לו את כל הכיסוים הביטוחיים הקיימים,
הלקוח עובר סקר והתאמה ע"פ עיסוקי המבוטחים, רמת הסיכונם וגובה התקציב.

קו ההשוואה לוקח את הלקוח באופן סובייקטיבי לחלוטין ומתאים את כל רבדי הביטוח הקיימים אליו ולא להפך.
המרכז הארצי לביטוח רואה את הלקוח במרכז ועל כן כל לקוח מקבל את היחוס וההתאמה המלאה.
בניית תיק ההגנות למשפחה תואם לתקציב המבוטח, ע"פ הנתונים הקיימים והתאמתם לצורך האמיתי להגנת המשפחה.

גם הלקוחות הקיימים המרכז הארצי לביטוח זוכים לעדכון לעיתים בהתחדשויות בעולם הביטוח, רפורמות והתאמות חדשות.

כל לקוח חדש מקבל בסיום התהליך טבלה המרכזת בשבילו את כל הקיים, מספרי טלפון לחירום והבנה כוללת.
המרכז הארצי לביטוח לקח על עצמו להנגיש את הביטוח לכלל ולדאוג שהלקוח יהיה בעל הבנה בסיסית לכל הפחות, אנו מבצעים חיסכון בביטוח החיים.
אילו ביטוחים קיימים ברשותו, כמה התשלום החודשי בעבור הביטוח
וכמובן, חלילה במקרה של קרות מקרה ביטוח סוכנות המרכז הארצי לביטוח תעמוד לרשותו לאורך כל הדרך.