"שירותים רפואיים אמבולטוריים וטכנולוגיות מתקדמות הוא נספח הרחבה לפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות.
 
הנספח מעניק כיסוי רחב למגוון שירותים רפואיים שכיחים,
 
שאינם במסגרת אשפוז בבית חולים (שירותים אמבולטוריים), 
 
כדוגמת חוות דעת רפואיות בארץ ובחו"ל, בדיקות MRI ובדיקות היריון."