השתלות– כיסוי מקיף להשתלות מאפשר למבוטח לעבור את ההשתלה בחו"ל, במוסדות רפואיים מובילים עם מאגר איברים רחב יותר מהקיים בישראל, ובכך למצוא תורם מהר ולהגדיל את סיכויי ההחלמה ללא תלות במערכת הציבורית ו/או בביטוח המשלים של קופת החולים הכיסוי כולל איתור איבר, בדיקות מקדימות, אשפוז והוצאות נלוות של המבוטח ו/או מלוויו.

  • קיצור זמן ההמתנה להשתלה בעקבות ביצוע פרטי של הניתוח בחו"ל מעבר לגבולות האפשריים של המערכת הציבורית.
  • כיסוי ללא תלות בסכום מטעם ביטוח הבריאות הממלכתי.
  • בחירת הרופא המנתח ובית החולים לביצוע ההשתלה – במסגרת הסכמי חברות הביטוח.
  • ללא השתתפות עצמית בניתוחי השתלות.
  • מימון כרטיסי טיסה למבוטח ולמלווה מטעמו (2 מלווים לקטין).
 • תרופות– כיסוי עבור התאמה ומימון תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי או שאינן מכוסות במסגרת הסל בשל התוויה רפואית השונה מהצורך הנדרש.
 • ניתוחים –  כיסוי להוצאות רפואיות בישראל הקשורות בניתוח, בהתייעצות או בטיפול מחליף ניתוח שבוצע בישראל, באמצעות רופא ו/או מוסד רפואי
  • ניתוחים פרטיים בארץ
  • הוצאות רפואיות הקשורות בניתוח
  • התייעצות עם רופא מומחה בגין ניתוח
  • טיפולים מחליפי ניתוח
   • בחירת המנתח כפוף להסכם חברות הביטוח.
  • ניתוחים בחו"ל– ההרחבה ניתוחים פרטיים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל, מיועד לבעלי ביטוח בריאות (כיסוי ניתוחים), המעוניינים להרחיב את הכיסוי הביטוחי עבור ניתוחים פרטיים בחו"ל וטיפולים המחליפים את הצורך בניתוח אשר יבוצעו בחו"ל.
  • שירותים רפואיים– פוליסה או כתבי שירות הכוללים כיסוי ו/או מימון למגוון רחב של שירותים רפואיים שלא בעת אשפוז בבית חולים, כגון בדיקות רפואיות, יעוץ רפואת מומחים, בדיקות הריון ועוד ייעוציים ובדיקות נוספות.