ביטוח מחלות קשות, בדומה לביטוח חיים זהו ביטוח המפצה את הלקוח במקרה ביטוח,

מסלולי הביטוח בכל חברה שונים ומגוונים (כמות מחלות, מקרי כיסוי וסכום כיסוי),
הביטוח נועד לקבוע פיצוי כספי למבוטח במקרה גילוי מחלה קשה.

המסלולים קיימים מכיסוי בעל גילוי למחלה אחת בלבד (סרטן לדוגמא) ועד כיסוי בעבור 36 מחלות –
בו המבוטח זכאי לפיצוי כספי במקרה ורופא מומחה אבחן את המחלה.
במקרה בו אובחנה המחלה זכאי המבוטח לסכום פיצוי שנקבע ברגע הרכישה.

קיימים כיסוי שונים, ירידת סכום כיסוי, שינוי "קבוצות" כיסוי וכן הלאה.

הפיצוי הכספי מתבצע כנגד הגילוי ולא כנגד המוות.